Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 561/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Schietoefeningen van de Ertzaintza met levende dieren in Berroci, Alava (Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 561/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Schietoefeningen van de Ertzaintza met levende dieren in Berroci, Alava (Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 561/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Schietoefeningen van de Ertzaintza met levende dieren in Berroci, Alava (Spanje)

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0028


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0561/97 van Laura González Álvarez (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL) en María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie (24 februari 1997)

Betreft: Schietoefeningen van de Ertzaintza met levende dieren in Berroci, Alava (Spanje)

In persberichten wordt melding gemaakt van het feit dat de Ertzaintza (de autonome politie van Baskenland) gedurende de afgelopen jaren schietoefeningen heeft gehouden met levende dieren, hoofdzakelijk geiten, om na te kunnen gaan wat de gevolgen zijn van de inslag van verschillende soorten munitie in lichamen van levende dieren op de schietbanen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de plaats Berroci (Alava).

Deze proeven worden gedaan met levende dieren om de reactie en de bewegingen te kunnen nagaan na het inslaan van kogels en hiervan worden video-opnamen gemaakt om naderhand te kunnen worden gebruikt voor lessen in ballistiek voor de leden van de Ertzaintza.

Tot op heden zouden hiervoor 19 geiten zijn gebruikt die werden blootgesteld aan treffers met verschillende soorten munitie.

Kan de Commissie, gezien het feit dat deze wreedheid om een dier met kogels te doorzeven nauwelijks kan bijdragen tot de beroepsopleiding van de leden van de Ertzaintza en dat sadisme en wreedheid niet gerechtvaardigd kunnen worden op grond van staatsbelang of een betere training van de politie, mededelen:

1. of zij op de hoogte is van deze situatie;

2. of zij niet van mening is dat de bevoegde autoriteiten een onderzoek moeten instellen naar dit geval om deze praktijken onmiddellijk te doen ophouden;

3. hoe zij de bescherming van dieren die worden gebruikt voor een zogenaamde doelmatige opleiding van de politie voorrang denkt te verlenen;

4. of er een communautaire wetgeving bestaat die zij op korte termijn kan toepassen om dit soort praktijken te beëindigen en de betrokken personen ter verantwoording te roepen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (18 maart 1997)

1. Over de door de geachte Parlementsleden beschreven situatie is de Commissie niets bekend.

2. en 3. Er bestaat geen communautaire wetgeving met betrekking tot de door de geachte Parlementsleden bedoelde problematiek. Het is daarom de taak van de plaatselijke of nationale autoriteiten in dezen naar eigen goeddunken maatregelen treffen.

4. De Raad heeft weliswaar een aantal richtlijnen over de bescherming van dieren vastgesteld, maar deze gelden alleen voor landbouwhuisdieren en laboratoriumdieren, behalve wanneer het om dierenvervoer gaat. Er bestaat momenteel geen communautaire wetgeving die betrekking heeft op alle aspecten van wreedheid ten opzichte van dieren.