Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 769/97 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Beleidskredieten van de Europese instellingen (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 769/97 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Beleidskredieten van de Europese instellingen (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 769/97 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Beleidskredieten van de Europese instellingen (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1998 blz. 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0769/97 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (10 maart 1997)

Betreft: Beleidskredieten van de Europese instellingen

Kan de Commissie zeggen welke bedragen van begrotingslijn B7-3001 in 1996 in totaal gebruikt zijn voor:

- studies

- bijeenkomsten van deskundigen

- conferenties en congressen

- voorlichting en publicaties?

Kan zij daarbij verduidelijken in welke verhouding de uitgaven voor deze vier activiteiten stonden tot de in totaal voor deze lijn uitgetrokken kredieten, en zeggen of deze verhouding haar redelijk lijkt?

Gecombineerd Aanvullend Antwoord op de schritftelijke vragen E-0698/97, E-0699/97, E-0700/97, E-0701/97, E-0702/97, E-0703/97, E-0704/97, E-0705/97, E-0706/97, E-0707/97, E-0708/97, E-0709/97, E-0710/97, E-0711/97, E-0712/97, E-0713/97, E-0714/97, E-0715/97, E-0716/97, E-0717/97, E-0718/97, E-0719/97, E-0720/97, E-0721/97, E-0722/97, E-0723/97, E-0724/97, E-0725/97, E-0726/97, E-0727/97, E-0728/97, E-0729/97, E-0730/97, E-0731/97, E-0732/97, E-0733/97, E-0734/97, E-0735/97, E-0736/97, E-0737/97, E-0738/97, E-0739/97, E-0740/97, E-0741/97, E-0742/97, E-0743/97, E-0744/97, E-0745/97, E-0746/97, E-0747/97, E-0748/97, E-0749/97, E-0750/97, E-0751/97, E-0752/97, E-0753/97, E-0754/97, E-0755/97, E-0756/97, E-0757/97, E-0758/97, E-0759/97, E-0760/97, E-0761/97, E-0762/97, E-0763/97, E-0764/97, E-0765/97, E-0766/97, E-0767/97, E-0768/97, E-0769/97, E-0770/97, E-0771/97, E-0772/97, E-0773/97, E-0774/97, E-0775/97, E-0776/97, E-0777/97, E-0778/97, E-0779/97, E-0780/97, E-0781/97, E-0782/97, E-0783/97, E-0784/97, E-0785/97, E-0786/97, E-0787/97, E-0788/97, E-0789/97 en E-0790/97 van de heer Liikanen namens de Commissie (19 september 1997)

Als aanvulling op haar antwoord van 5 mei 1997 ((PB C 21 van 22.1.1998, blz. 28. )) kan de Commissie thans de volgende inlichtingen geven.

Gezien de omvang van het antwoord, doet de Commissie het rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toekomen.