Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1128/97 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Toeristen en walvissen op en rond de Canarische eilanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1128/97 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Toeristen en walvissen op en rond de Canarische eilanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1128/97 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Toeristen en walvissen op en rond de Canarische eilanden

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0074


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1128/97 van Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) aan de Commissie (24 maart 1997)

Betreft: Toeristen en walvissen op en rond de Canarische eilanden

De meeste lidstaten bekommeren zich om de bescherming van dieren. Is de Commissie op de hoogte van de overlast die pleziervaartuigen van toeristen bezorgen aan walvisfamilies bij Tenerife (Canarische eilanden) en is zij voornemens actie te ondernemen, steun toe te kennen of samen te werken met het "Instituto Cétológico Canario¨ ter bescherming van de walvissen tegen dit ongepaste gebruik van pleziervaartuigen door toeristen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (7 mei 1997)

In bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ((PB L 206 van 22.7.1992. )) komt slechts één soort walvisachtigen voor, namelijk de tuimelaar (Tursiops truncatus). Alle soorten van deze familie zijn opgenomen in bijlage IV van deze richtlijn.

Om aan de eisen van deze richtlijn te voldoen en de habitat van de tuimelaar in stand te houden, heeft de regering van de Canarische Eilanden recent voorgesteld om twee speciale beschermingszones in het netwerk Natura 2000 op te nemen. De regering van de Canarische Eilanden heeft decreet 320/1995 uitgevaardigd, dat de toeristische activiteiten in verband met de observatie van walvisachtigen in de wateren van deze regio regelt.

Wat de mogelijkheid betreft dat de Commissie steun verleent ter bescherming van deze walvisachtigen is het zo dat het project "Proyecto de apoyo a la conservación de Caretta caretta y Tursiops truncatus en las islas Canarias¨, dat door de Consejería de política territorial van de regering van de Canarische Eilanden in het kader van het programma Life-Nature 1997 is ingediend, zich momenteel in de evaluatiefase bevindt.

De Commissie steunt momenteel een project dat beoogt aan te tonen dat in de Europese toeristische industrie potentieel aanwezig is om toeristen financieel bij de instandhouding van habitats en bij toerismebeheer te betrekken. Een van de activiteiten in het kader van dit project is een uitgebreid onderzoek onder bezoekers van Tenerife over de instandhouding van dolfijnen en walvissen. Een andere activiteit is het bevorderen van "natuurbeschermingsvakanties¨. Hierbij krijgen toeristen in Tenerife de kans om walvissen te observeren, maar dragen zij in ruil daarvoor bij in de kosten van een onderzoek naar de effecten van het toerisme op de walvisachtigen in het gebied. Het project, dat in 1995 in het kader van het communautaire actieplan ter bevordering van het toerisme is geselecteerd, loopt in juli 1997 af.