Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1173/97 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Melk en BSE

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1173/97 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Melk en BSE

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1173/97 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Melk en BSE

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0048


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1173/97 van Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) aan de Commissie (3 april 1997)

Betreft: Melk en BSE

Kan de Commissie meedelen:

1. Waarom de consumptie is toegestaan, met inbegrip voor kinderen, van melk en derivaten afkomstig uit landen waar zich gevallen van BSE hebben voorgedaan?

2. Kan op de verpakking en het etiket van melkpoeder en andere babyvoeding worden vermeld waar de ingrediënten vandaan komen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (27 mei 1997)

Uit het verslag van een raadpleging van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1996 over vraagstukken inzake volksgezondheid in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathie bij mens en dier blijkt dat melk en producten op basis van melk als veilig voor de consument konden worden beschouwd, zelfs in landen waar boviene spongiforme encefalopathie veel voorkomt.

Het Wetenschappelijk Veterinair Comité, dat op verzoek van de Commissie heeft bestudeerd welk risico er is dat boviene spongiforme encefalopathie naar mens en dier wordt overgedragen via colostrum, melk en melkproducten van runderen, is tot de conclusie gekomen dat melk van gezonde runderen en daarvan afgeleide producten die geen additieven van dierlijke oorsprong bevatten, in alle veiligheid, in ongeacht welke vorm en door ongeacht welke soort kunnen worden verbruikt. Er is geen enkel bewijs dat boviene spongiforme encefalopathie via melk wordt overgedragen en het Wetenschappelijk Veterinair Comité heeft het aan melk verbonden risico als verwaarloosbaar bestempeld.

Op basis van deze adviezen is er voor melk en producten op basis van melk nooit enige beperking op het verbruik ervan opgelegd.

De bestaande communautaire wetgeving schrijft geen systematische vermelding van de oorsprong op de etikettering van levensmiddelen voor, ook niet voor melkpoeder en andere babyvoeding. Bij artikel 3, lid 1, punt 7, van Richtlijn 79/112/EEG ((PB L33 van 8.2.1979. )) is immers vastgesteld dat de plaats van oorsprong slechts op de etikettering moet worden vermeld indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden in verband met de werkelijke oorsprong van het levensmiddel.

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Veterinair Comité is de Commissie niet van plan de wetgeving te wijzigen om de vermelding van de oorsprong van bepaalde ingrediënten zoals melk op de etikettering van levensmiddelen die dit type van ingrediënten bevatten verplicht te stellen. De fabrikant of de verpakker mag de oorsprong van het product in zijn geheel of van bepaalde ingrediënten uiteraard vrijwillig vermelden.