Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1295/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. EG-Energiecentrum, Katowice

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1295/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. EG-Energiecentrum, Katowice

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1295/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. EG-Energiecentrum, Katowice

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0067


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1295/97 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (11 april 1997)

Betreft: EG-Energiecentrum, Katowice

Kan de Commissie bevestigen dat verdere financiering van het EG-Energiecentrum in Katowice, Polen, is gewaarborgd?

Het project is goed ontvangen door de plaatselijke overheid en industrie in Katowice. In verband met de herstructureringsproblemen waar regio's als Katowice mee kampen, zijn dergelijke EU-inspanningen van essentieel belang. Zij dienen te worden ondersteund en gewaarborgd.

Kan de Commissie details verschaffen over de geplande financiering in de komende begroting?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (2 juni 1997)

Het centrum in Katowice, dat is opgezet in het kader van het Thermie-programma en later (1996) is ondersteund in het kader van het Synergy-programma, wordt geleidelijk overgedragen aan het Poolse rijksinstituut voor herstructurering van de steenkolenindustrie. Intussen is het Synergy-contract, op grond waarvan het centrum tot eind 1996 steun ontving, tot midden 1997 verlengd om een probleemloze overdracht te garanderen.

Voor de toekomst worden samenwerkingsactiviteiten voorzien in het kader van het Synergy-programma voor 1997. De definitieve beslissing daarover wordt in de tweede helft van 1997 verwacht; deze is afhankelijk van de afronding van de procedures van Verordening (EG) nr. 701/97 tot vaststelling van een programma ter bevordering van de internationale samenwerking in de energiesector, het Synergy-programma ((PB L 104 van 22.4.1997. )).