Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1301/97 van Manuel PORTO aan de Commissie. Invoer van schoeisel uit China en Indonesië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1301/97 van Manuel PORTO aan de Commissie. Invoer van schoeisel uit China en Indonesië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1301/97 van Manuel PORTO aan de Commissie. Invoer van schoeisel uit China en Indonesië

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1301/97 van Manuel Porto (PPE) aan de Commissie (11 april 1997)

Betreft: Invoer van schoeisel uit China en Indonesië

Naar aanleiding van een onderzoek is verordening nr. 165/97 ((PB L 29 van 31.1.1997, blz. 3. ))van 28 januari 1997 uitgevaardigd op grond waarvan invoerrechten op schoeisel uit China en Indonesië worden geheven. Nu schijnt het echter dat de exporteurs in China en Indonesië en de Europese importeurs reeds een systeem hebben opgezet om het handelsverkeer met oorsprongscertificaat en al via Bangladesh te "verleggen¨ en op deze manier de anti-dumpingrechten te ontlopen.

Kan de Commissie mededelen welke stappen zij inmiddels hiertegen heeft ondernomen of denkt te ondernemen?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (14 mei 1997)

Ten einde te zorgen voor een correcte toepassing van de anti-dumpingmaatregelen is de Commissie steeds extra waakzaam ten aanzien van invoer waarvoor anti-dumpingrechten gelden. Op dit gebied werkt de Commissie nauw samen met de douanediensten van de lidstaten.

Het geachte Parlementslid mag ervan overtuigd zijn dat de Commissie nauwlettend toeziet op een correcte toepassing van de maatregelen die sinds 1 februari 1997 gelden ten aanzien van de invoer van bepaalde soorten schoeisel van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Indonesië. In dat verband is de Commissie dus bereid om met het oog op latere exploitatie door de lidstaten, alle nauwkeurige en met bewijzen gestaafde inlichtingen te onderzoeken die haar over eventuele valse aangiften, met name betreffende de oorsprong, kunnen worden bekendgemaakt.