Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1374/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Gevolgen van de overeenkomsten tussen de EU en derde landen voor de sector visconserven en conserven van weekdieren (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1374/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Gevolgen van de overeenkomsten tussen de EU en derde landen voor de sector visconserven en conserven van weekdieren (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1374/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Gevolgen van de overeenkomsten tussen de EU en derde landen voor de sector visconserven en conserven van weekdieren (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 134 van 30/04/1998 blz. 0001


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1374/97 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) aan de Commissie (21 april 1997)

Betreft: Gevolgen van de overeenkomsten tussen de EU en derde landen voor de sector visconserven en conserven van weekdieren

De ondertekening van bepaalde overeenkomsten met derde landen heeft rechtstreekse gevolgen voor de sector visconserven en conserven van weekdieren. Daarbij komt dat heel wat Europese ondernemingen in deze sector niet op de hoogte zijn van de inhoud van deze overeenkomsten.

Kan de Commissie meedelen wat de stand van zaken is in verband met de onderhandelingen, de betrekkingen of de recentste overeenkomsten tussen de Europese Unie en - onder meer - Turkije, de MOEL, de ASEAN-landen, de ACS-landen (het SAP) en de landen van het Andespact (drugs) wat de aspecten met betrekking tot de conserven van mariene producten betreft?

Aanvullend antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (7 januari 1998)

Gezien de omvang van het antwoord, doet de Commissie het rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toekomen.