Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1394/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Vernietiging van het natuurlijk milieu op Cyprus als gevolg van militaire oefeningen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1394/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Vernietiging van het natuurlijk milieu op Cyprus als gevolg van militaire oefeningen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1394/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Vernietiging van het natuurlijk milieu op Cyprus als gevolg van militaire oefeningen

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0118


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1394/97 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (22 april 1997)

(Betreft: Vernietiging van het natuurlijk milieu op Cyprus als gevolg van militaire oefeningen

Het schiereiland Akamas is een van de weinige gebieden van het vrije Cyprus dat door de ontwikkeling niet is aangetast. De natuurlijke schoonheid van het schiereiland is beroemd, terwijl de ecologische waarde ervan onder meer blijkt uit het feit dat in het gebied 33 endemische planten voorkomen.

Het schiereiland ondergaat echter een ongekende degradatie door de onafgebroken militaire oefeningen die de Britse strijdkrachten er houden en die steeds weer branden veroorzaken. Zo zijn in 1988 in drie branden 53 hectare verwoest, en in 1995 gingen (in twee branden) nog eens 7 hectare teloor.

Deze toestand leidt met mathematische precisie tot de totale verwoesting van Akamas door ongecontroleerde branden, en dit is ook een ongeëvenaard cultureel verlies, want waar de Britse oefeningen worden gehouden liggen 16 erkende, maar niet opgegraven, archeologische vindplaatsen.

Deze zaak is uitgesproken ernstig, te meer daar Cyprus een van de kandidaten voor toetreding tot de EU is en de EU bekend staat om haar inzet voor de bescherming van het milieu en het Europese culturele erfgoed.

Heeft de Commissie omtrent het bovenstaande officiële informatie gekregen; door welke directe maatregelen denkt zij een halt toe te roepen aan de schade die Akamas in alle opzichten ondervindt?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (30 mei 1997)

De Commissie is op de hoogte van de door het geachte Parlementslid verstrekte informatie.

Met het oog op de bescherming en het behoud van de natuurlijke rijkdommen van het schiereiland Akamas financiert de Commissie sedert 1988 via haar programma MEDSPA/LIFE ((PB L 206 van 22.7.1992. )) verscheidene projecten in deze regio.

De Commissie werd evenwel niet officieel door de Cypriotische autoriteiten van militaire verrichtingen op de hoogte gesteld; deze vallen overigens niet onder haar bevoegdheid en liggen op het terrein van de betrekkingen tussen de regeringen van Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.