Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1396/97 van Olivier DUPUIS aan de Commissie. VN-decennium van de inheemse volkeren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1396/97 van Olivier DUPUIS aan de Commissie. VN-decennium van de inheemse volkeren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1396/97 van Olivier DUPUIS aan de Commissie. VN-decennium van de inheemse volkeren

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0121


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1396/97 van Olivier Dupuis (ARE) aan de Commissie (22 april 1997)

Betreft: VN-decennium van de inheemse volkeren

Kan de Commissie met betrekking tot het VN-decennium van de inheemse volkeren, waarvan het eerste kwart bijna voorbij is, mededelen met welke projecten zij de inheemse bevolkingen van Nieuw- Caledonië in 1995 en 1996 heeft gesteund?

Kan de Commissie een opsomming geven van de projecten en de verleende steunbedragen voor alle verschillende financiële instrumenten die haar met het oog op de ondersteuning van de inheemse bevolkingen van Nieuw-Caledonië ter beschikking staan?

Is de Commissie van mening dat zij adequaat heeft gereageerd op de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN waarin er bij lidstaten en intergouvernementele organisaties op werd aangedrongen om de rechten en belangen van de op hun grondgebied wonende inheemse volkeren overeenkomstig het voor het decennium gekozen motto: "Indigenous People: Partners in Action¨ te bevorderen?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (30 mei 1997)

Het beleid van de Commissie is er niet op gericht via haar programma's uitsluitend de inheemse bevolking van Nieuw-Caledonië te bereiken. Via het 6e en het 7e indicatief programma verleent zij financiële hulp ten bedrage van 20,4 miljoen ecu ter ondersteuning van het beleid van de regering inzake plattelandsontwikkeling en economische diversificatie. Van die hulp gaat 56% naar de sectoren landbouw, ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen en infrastructuur, voor projecten die specifiek ten voordele van de inheemse bevolking zijn. Een lijst van deze projecten wordt direct naar het geachte Parlementslid en het Secretariaat-Generaal van het Parlement gezonden. Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat zij adequaat heeft gereageerd op de resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.