Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1585/97 van Antonios TRAKATELLIS aan de Commissie. Communautair bestek - subprogramma metro Thessaloniki

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1585/97 van Antonios TRAKATELLIS aan de Commissie. Communautair bestek - subprogramma metro Thessaloniki

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1585/97 van Antonios TRAKATELLIS aan de Commissie. Communautair bestek - subprogramma metro Thessaloniki

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0148


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1585/97 van Antonios Trakatellis (PPE) aan de Commissie (30 april 1997)

Betreft: Communautair bestek - subprogramma metro Thessaloniki

In het kader van het tweede Communautair bestek (1994-1999) voor Griekenland dat de Griekse regering heeft ingediend, wordt onder hoofdlijn 2: "Verbetering van de levensomstandigheden¨, onder meer steun gevraagd voor het operationele programma "Stadsontwikkeling (metro in Athene en Thessaloniki)¨. Na het begin van het CB zijn al bijna 3 jaar verstreken, en terwijl men al een eind op weg is met het subprogramma voor de metro in Athene, dat gefinancierd wordt door het EFRO met een bijdrage van 783 miljoen ecu, is men nog niet begonnen aan de metro in Thessaloniki. Hierdoor blijft de communautaire bijdrage van 70,7 miljoen ecu van het EFRO die bestemd is voor de realisering van dit project onbenut.

Kan de Commisie meedelen:

1. waarom men nog niet begonnen is met dit project;

2. wat de uiterste datum is, overwegende dat het CB in 1999 afloopt, waarop met het project kan worden begonnen zonder dat de financiering door het CB gevaar loopt;

3. wat zij al heeft gedaan en wat zij van plan is nog te ondernemen voor een onmiddellijke realisering van het project, een noodzaak voor een stad met een miljoen inwoners;

4. overweegt zij in de toekomst in te stemmen met een eventuele annulering van het project en overheveling van de desbetreffende communautaire bijdrage (70,7 miljoen ECU) naar andere hoofdlijnen of subprogramma's van het CB?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (28 mei 1997)

De Commissie bevestigt dat, in het kader van het operationeel programma "Stadsontwikkeling¨ van het tweede communautair bestek (CB) voor Griekenland, kredieten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn uitgetrokken voor de medefinanciering van de aanleg van de metro in Thessaloniki.

Doordat door het Griekse ministerie en de gegadigde aannemers nogal ingewikkelde besprekingen over het contract moesten worden gevoerd, is de aanleg van deze metro nog niet begonnen.

Tot op heden heeft de Commissie nog geen enkele concrete aanvraag voor medefinanciering van studies of werkzaamheden voor dit project ontvangen. Het gevaar bestaat dan ook dat het project niet vóór het einde van de tweede CB-periode zal zijn afgerond. Er is de Commissie ook niets bekend over plannen om de betrokken kredieten een andere bestemming te geven.

De Commissie volgt de ontwikkelingen met betrekking tot dit project zeer nauwlettend, in samenwerking met de Griekse autoriteiten.