Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1626/97 van Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP aan de Commissie. Verhoging van de middelen voor nieuwe visserijovereenkomsten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1626/97 van Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP aan de Commissie. Verhoging van de middelen voor nieuwe visserijovereenkomsten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1626/97 van Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP aan de Commissie. Verhoging van de middelen voor nieuwe visserijovereenkomsten

Publicatieblad Nr. C 045 van 10/02/1998 blz. 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1626/97 van Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) aan de Commissie (14 mei 1997)

Betreft: Verhoging van de middelen voor nieuwe visserijovereenkomsten

De EU moet middelen vinden om de offers te compenseren die de communautaire vloten moeten brengen om zich aan te passen aan de besnoeiingen van het Oriëntatieprogramma voor de visserij (MOP IV).

Heeft de Europese Commissie de Visserijraad op 14 april verzocht om een verhoging met 30 miljoen ecu van de begrotingsmiddelen die nodig zijn om over nieuwe visserijovereenkomsten met derde landen te kunnen onderhandelen?

Wat heeft de Raad besloten?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (3 juli 1997)

Het is niet juist dat de Commissie een dergelijk verzoek heeft geformuleerd in de vergadering van de Visserijraad van april 1997.

In de begroting voor dit jaar is naast de aanvankelijk toegewezen 246 miljoen ecu een reserve van 30 miljoen ecu (begrotingsonderdeel B0-40) opgenomen voor bestaande visserijovereenkomsten met derde landen die in 1997 moeten worden verlengd of waarover in dit jaar opnieuw moet worden onderhandeld, en voor eventuele nieuwe overeenkomsten.