Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1723/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Ierlands bijdragen aan Euratom

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1723/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Ierlands bijdragen aan Euratom

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1723/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Ierlands bijdragen aan Euratom

Publicatieblad Nr. C 045 van 10/02/1998 blz. 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1723/97 van Patricia McKenna (V) aan de Commissie (7 mei 1997)

Betreft: Ierlands bijdragen aan Euratom

Kan de Commissie mededelen hoeveel Ierland in de afgelopen vijf jaar aan Euratom heeft bijgedragen? Hoeveel procent van de jaarlijkse Euratombegroting is uit de Ierse bijdragen afkomstig? Kan de Commissie tevens vermelden hoeveel Euratom in 1996 aan de volgende gebieden heeft besteed: nucleaire veiligheid/stralingsbescherming, onderzoek en ontwikkeling, administratie, personeel?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie (6 juni 1997)

Sinds 1970 is de Euratom-begroting volledig in de gemeenschapsbegroting opgenomen. Er is derhalve geen afzonderlijke begroting voor Euratom en derhalve geen Ierse bijdrage voor de eigenlijke Euratom-begroting.

Het percentage van de bijdrage van Ierland aan de algemene begroting geeft derhalve een goed beeld van zijn bijdrage aan de met het Euratom-Verdrag samenhangende activiteiten in het kader van de begroting. In 1996 heeft Ierland 0,96% van de algemene begroting gefinancierd.

Wanneer men in de jaarrekening van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 1996 ((SEC(97) 399)) op de programma's met nucleaire kenmerken een blik werpt, ziet men de volgende vastleggingen voor 1996:

- B4-20 nucleaire veiligheidscontrole van Euratom: 19 miljoen ecu;

- B4-1020 vervoer van radioactief materiaal binnen de Europese Unie (EG/EGKS): 2 miljoen ecu;

- B4-307 nucleaire veiligheid en stralingsbescherming: 2,9 miljoen ecu;

- B6-1 en B6-3: kernonderzoek door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek: 74 miljoen ecu;

- B6-8: kernonderzoek - indirecte actie van het EGA-programma: 267 miljoen ecu.