Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1752/97 van Josep PONS GRAU aan de Commissie. Financiële steun voor communautaire instandhoudings- en ontwikkelingsprogramma's in Afrika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1752/97 van Josep PONS GRAU aan de Commissie. Financiële steun voor communautaire instandhoudings- en ontwikkelingsprogramma's in Afrika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1752/97 van Josep PONS GRAU aan de Commissie. Financiële steun voor communautaire instandhoudings- en ontwikkelingsprogramma's in Afrika

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0127


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1752/97 van Josep Pons Grau (PSE) aan de Commissie (27 mei 1997)

Betreft: Financiële steun voor communautaire instandhoudings- en ontwikkelingsprogramma's in Afrika

Op de laatste bijeenkomst van de Paritaire Vergadering ACS-EU die van 10 tot 17 maart 1997 in Brussel werd gehouden, heeft de Vergadering zich met het aannemen van twee resoluties over zuidelijk Afrika en de situatie in zuidelijk Afrika op ondubbelzinnige wijze uitgesproken voor het nieuwe, door de landen in de regio uitgestippelde beleid inzake ontwikkeling van het platteland en behoud van de wilde flora en fauna. Uitgangspunt van dit beleid is op de decentralisatie van de wettelijke bevoegdheden inzake het beheer van de flora en fauna op gemeentegrond en het duurzaam gebruik van de in het wild levende dieren- en plantensoorten ten behoeve van de plattelandsgemeenschappen die hun land met de wilde fauna delen. Een modelprogramma in dit verband is CAMPFIRE in Zimbabwe dat de afgelopen jaren met groot succes is ontwikkeld met steun van natuurkenners en deskundigen op het gebied van de plattelandsontwikkeling.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze programma's? Deelt de Commissie de mening van de Paritaire Vergadering ACS-EU voor wat betreft de voordelen van deze geïntegreerde programma's?

2. Is de Commissie bereid tot institutionele en financiële steun voor deze geïntegreerde programma's inzake plattelandsontwikkeling, instandhouding en duurzaam gebruik en zo ja, hoeveel steun is zij dan bereid te verlenen?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (16 juni 1997)

De Commissie staat achter de basisbeginselen van het concept van decentralisatie bij het beheer, het gebruik en de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, dat in een aantal landen van oostelijk en zuidelijk Afrika wordt ontwikkeld en toegepast op in het wild levende planten- en dierensoorten, parken en wilde fauna en gemeenschapsgronden.

De Commissie verleent met name financiële en institutionele bijstand aan Ethiopië, Oeganda, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana en Zimbabwe.

In Zimbabwe was de Commissie een van de belangrijkste initiatiefnemers bij het opzetten van het programma Campfire, met financiële steun in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling Kariba.