Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1861/97 van Carlos PIMENTA aan dee Raad. Toegang tot specialisatie in de geneeskunde in de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1861/97 van Carlos PIMENTA aan dee Raad. Toegang tot specialisatie in de geneeskunde in de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1861/97 van Carlos PIMENTA aan dee Raad. Toegang tot specialisatie in de geneeskunde in de Europese Unie

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0017


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1861/97 van Carlos Pimenta (PPE) aan de Raad (30 mei 1997)

Betreft: Toegang tot specialisatie in de geneeskunde in de Europese Unie

Welke administratieve formaliteiten moet iemand met een diploma geneeskunde vervullen in de verschillende lidstaten van de Europese Unie om een specialisatiestudie (bv. chirurgie) in een andere dan zijn eigen lidstaat te beginnen, met name wat betreft de toegangsexamens en de eventuele vereiste van een examen voor de taal van het gastland?

Antwoord (16 oktober 1997)

In Richtlijn 93/16/EEG wordt bepaald dat:

- de lidstaten de door onderdanen van andere lidstaten volgens de regels (overeenkomstig artikel 23) behaalde diploma's geneeskunde (die artikel 3 worden opgesomd) erkennen door hun toegang tot de uitoefening van de werkzaamheden van arts te verlenen onder dezelfde voorwaarden als aan hun eigen onderdanen met door hen zelf afgegeven diploma's (artikel 2),

- de onderdanen van lidstaten die een titel van specialist wensen te verkrijgen die niet in de lidstaat van herkomst wordt afgegeven, moeten voldoen aan de opleidingseisen die aan de eigen onderdanen worden gesteld (artikel 8).

De administratieve formaliteiten die vereist zijn om een medische specialisatie te beginnen, verschillen naargelang het land en vooral naargelang het medisch centrum waar die specialisatie plaatsvindt. Wat betreft de taalproeven kunnen de lidstaten, in overeenstemming met artikel 20, lid 3, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kandidaten de talenkennis verwerven die noodzaklijk is voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheden.

Voor nadere bijzonderheden wordt de Geachte Afgevaardigde verzocht zich te wenden tot de diensten van de Commissie, die verantwoordelijk is voor de follow-up van de toepassing van de richtlijnen.