Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1870/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Deelneming van de Europese Unie aan de economische ontwikkeling van de Galicische gemeente As Pontes (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1870/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Deelneming van de Europese Unie aan de economische ontwikkeling van de Galicische gemeente As Pontes (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1870/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Deelneming van de Europese Unie aan de economische ontwikkeling van de Galicische gemeente As Pontes (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 158 van 25/05/1998 blz. 0002


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1870/97 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (30 mei 1997)

Betreft: Deelneming van de Europese Unie aan de economische ontwikkeling van de Galicische gemeente As Pontes

De regering van de autonome regio Galicië heeft met een van de belangrijkste Spaanse elektriciteitsbedrijven en met de vakcentrales een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het oog op de economische ontwikkeling van de Galicische gemeente As Pontes.

Het plan voor economische omschakeling loopt tot het jaar 2001. De overheden van de autonome regio en het elektriciteitsbedrijf zullen respectievelijk 300 en 900 miljoen investeren.

Kan de Commissie aangeven welke rol de Europese Unie bij de tenuitvoerlegging van dit plan zou kunnen spelen, welke concrete bijdrage zij zou kunnen leveren en in het kader van welk programma of communautair optreden zij zou kunnen meewerken aan de ontwikkeling van deze Galicische gemeente?

Aanvullend antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (21 november 1997)

Om te kunnen bepalen uit welke bron een eventuele financiële bijdrage uit de structuurfondsen aan de door de "Xunta de Galicia¨ met de elektriciteitsmaatschappij Endesa en met de vakbonden gesloten samenwerkingsovereenkomst met het oog op de economische ontwikkeling van de Galicische gemeente As Pontes uiteindelijk zou kunnen worden gefinancierd, zou de Commissie van de betrokken autoriteiten een aanvraag moeten ontvangen waarin om specifieke financiering van dit project in het kader van een apart programma voor structurele bijstand wordt verzocht.

Aangezien geen dergelijke aanvraag is ontvangen, zou het voorbarig zijn na te gaan met welke middelen dit project precies zou kunnen worden gefinancierd, vooral aangezien de Spaanse regio Galicië profiteert van meer dan 20 door de structuurfondsen van de Gemeenschap gefinancierde programma's, en in het kader van een aantal van die programma's (o.a. het operationele programma Galicië 1994-1999) voor een dergelijk project financiële steun zou kunnen worden verleend als aan de nodige voorwaarden wordt voldaan.