Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2045/97 van Philippe MONFILS aan de Commissie. Illegale handel in culturele goederen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2045/97 van Philippe MONFILS aan de Commissie. Illegale handel in culturele goederen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2045/97 van Philippe MONFILS aan de Commissie. Illegale handel in culturele goederen

Publicatieblad Nr. C 045 van 10/02/1998 blz. 0148


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2045/97 van Philippe Monfils (ELDR) aan de Commissie (13 juni 1997)

Betreft: Illegale handel in culturele goederen

Eén van de middelen die al jaren lang gehanteerd worden om de illegale handel in culturele goederen tegen te gaan, is het merken.

Er zijn reeds talrijke verslagen opgesteld en werkzaamheden verricht met betrekking tot dit procédé.

Is de Commissie van plan een studie over dit onderwerp te maken om zich uit te kunnen spreken over de betrouwbaarheid van het merken van culturele goederen?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (23 juli 1997)

De Commissie stelt vast dat deze vraag identiek is aan de door het geachte Parlementslid gestelde schriftelijke vraag E-1631/97.

De Commissie moge het geachte Parlementslid derhalve verwijzen naar het antwoord dat reeds op deze vraag is gegeven ((Zie blz. 66 )).