Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2119/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Toelating van rassen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2119/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Toelating van rassen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2119/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Toelating van rassen

Publicatieblad Nr. C 060 van 25/02/1998 blz. 0109


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2119/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (23 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Toelating van rassen

Moeten producten die zijn verkregen uit planten waarvan het ras reeds is erkend, afzonderlijk volgens de "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 ((PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1. )) worden aangemeld, beoordeeld en toegelaten?

Gecombineerd Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2113/97, E-2115/97, E-2117/97, E-2119/97, E-2121/97,E-2123/97, E-2127/97, E-2129/97, E-2131/97, E-2133/97, E-2135/97, E-2137/97, E-2139/97, E-2141/97, E-2143/97, E-2145/97, E-2147/97, E-2149/97, E-2151/97, E-2153/97, E-2155/97, E-2157/97, E-2159/97, E-2161/97, E-2163/97, E-2165/97, E-2167/97, E-2169/97, E-2171/97, E-2173/97, E-2175/97, E-2177/97, E-2179/97, E-2181/97, E-2183/97, E-2185/97, E-2187/97, E-2189/97, E-2191/97, E-2193/97, E-2195/97, E-2197/97, E-2199/97, E-2201/97, E-2203/97 en E-2205/97 (17 september 1997)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.