Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2138/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Samenstelling van het Permanent Comité voor levensmiddelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2138/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Samenstelling van het Permanent Comité voor levensmiddelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2138/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Samenstelling van het Permanent Comité voor levensmiddelen

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0034


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2138/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (24 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Samenstelling van het Permanent Comité voor levensmiddelen

1. Zijn de burgers in het Permanent Comité voor levensmiddelen van de EU vertegenwoordigd?

2. Is het de bedoeling dat vertegenwoordigers van nationale consumenten- en milieu-organisaties bij het overleg en de besluiten van het Permanent Comité voor levensmiddelen worden betrokken?

3. Hoe dienen in dat geval de vertegenwoordigers te worden aangewezen?

4. Mogen consumenten- en milieu-organisaties zelf deze personen voordragen?

Antwoord (20 oktober 1997)

Behoudens aanvullende bepalingen die overeenkomstig het reglement van orde kunnen worden vastgesteld, is de samenstelling van dit Comité geregeld bij Besluit 69/414/EEG waarbij het Comité werd ingesteld.