Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2149/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Rassenrichtlijn

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2149/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Rassenrichtlijn

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2149/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Rassenrichtlijn

Publicatieblad Nr. C 060 van 25/02/1998 blz. 0109


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2149/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (23 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Rassenrichtlijn

1. Is volgens de "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 ((PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1. )) etikettering van het ras vereist voor de verkoop van zaaigoed van een plantenras dat is toegelaten volgens de rassenrichtlijn en waarvoor volgens de "Novel-Food¨-verordening geen vergunning is vereist?

2. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze etikettering van het ras gehandhaafd blijft als het zaaigoed wordt doorgegeven of als voorgeteelde planten (stekken) worden verkocht? (Voorbeeld: speciale zakjes of stickers voor de verkoop aan particuliere of commerciële gebruikers)

3. Ligt het in de bedoeling de rassenrichtlijn zodanig aan te passen dat de volgens de "Novel-Food¨-verordening vereiste etikettering wordt gegarandeerd?

Gecombineerd Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2113/97, E-2115/97, E-2117/97, E-2119/97, E-2121/97,E-2123/97, E-2127/97, E-2129/97, E-2131/97, E-2133/97, E-2135/97, E-2137/97, E-2139/97, E-2141/97, E-2143/97, E-2145/97, E-2147/97, E-2149/97, E-2151/97, E-2153/97, E-2155/97, E-2157/97, E-2159/97, E-2161/97, E-2163/97, E-2165/97, E-2167/97, E-2169/97, E-2171/97, E-2173/97, E-2175/97, E-2177/97, E-2179/97, E-2181/97, E-2183/97, E-2185/97, E-2187/97, E-2189/97, E-2191/97, E-2193/97, E-2195/97, E-2197/97, E-2199/97, E-2201/97, E-2203/97 en E-2205/97 (17 september 1997)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.