Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2234/97 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Turkse bemoeienissen in de scholen van de minderheden in Istanboel

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2234/97 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Turkse bemoeienissen in de scholen van de minderheden in Istanboel

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2234/97 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Turkse bemoeienissen in de scholen van de minderheden in Istanboel

Publicatieblad Nr. C 060 van 25/02/1998 blz. 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2234/97 van Katerina Daskalaki (UPE) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Turkse bemoeienissen in de scholen van de minderheden in Istanboel

Volgens berichten in de Turkse krant "Miliet¨ heeft de directie voor onderwijs van de stad Istanboel, die afhangt van het Turkse Ministerie van Onderwijs, er bij de Turkse directeurs van de Griekse minderheidsscholen op aangedrongen om de Turkse leraars die "samenwerken¨ met hun Griekse collega's, speciaal in het oog te houden.

In Istanboel is (zoals ook wordt benadrukt in "Miliet¨) "het aantal Griekse scholen gedaald tot de vingers van één hand¨ en een dergelijke praktijk zal leiden tot intimidatie van de Turkse leerkrachten en tot verder isolement van de Grieken.

Kan de Commissie, aangezien op deze manier ook de wetenschappelijke vrijheid en het recht op onderwijs geschonden worden, en gezien het feit dat Turkije met de EU geassocieerd is door middel van specifieke overeenkomsten, aangeven of en op welke manier zij denkt op te treden?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (4 september 1997)

Na raadpleging van de Turkse autoriteiten en de Turkse Stichting voor de Mensenrechten verklaart de Commissie niet over gegevens te beschikken op grond waarvan de in de "Milliyet¨ verschenen informatie kan worden bevestigd.