Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2331/97 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Communautaire subsidies

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2331/97 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Communautaire subsidies

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2331/97 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Communautaire subsidies

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0058


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2331/97 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (7 juli 1997)

Betreft: Communautaire subsidies

Op 9 en 10 mei 1997 zijn in Brussel Europadagen georganiseerd door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Ministerraad gezamenlijk.

Kan de Commissie mededelen wat de werkelijke kosten van een dergelijke manifestatie zijn en van welke begrotingslijn de kredieten hiervoor zijn afgetrokken?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (18 september 1997)

In ecu

>TABLE>

Wat de Commissie betreft, zijn de kredieten afkomstig van begrotingslijn B3-3000.