Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2488/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan dee Raad. Wreedheden door soldaten van lidstaten van de EU in Somalië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2488/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan dee Raad. Wreedheden door soldaten van lidstaten van de EU in Somalië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2488/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan dee Raad. Wreedheden door soldaten van lidstaten van de EU in Somalië

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0049


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2488/97 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Raad (28 juli 1997)

Betreft: Wreedheden door soldaten van lidstaten van de EU in Somalië

Volgens berichten in de internationale pers hebben soldaten van de lidstaten van de EU, die deelnamen aan de internationale vredesmacht van 21 landen onder bescherming van de VN, zich schuldig gemaakt aan ongehoorde en onmenselijke geweldplegingen en folteringen tegenover Somalische burgers.

Het doel van de vredesmacht was de bevolking van dit Afrikaanse land, dat geteisterd werd door de burgeroorlog, te beschermen en te helpen, maar de beschuldigingen (folteringen, vernederingen van kinderen en vrouwen, verkrachtingen en genadeloze aframmelingen) getuigen van een gedrag van soldaten van sommige lidstaten dat bepaald niet overeenkomt met het beeld dat de wereld van vandaag van de landen in Europa zou moeten hebben.

Kan de Raad mededelen hoe hij denkt te reageren op deze ongehoorde wreedheden door soldaten uit lidstaten van de Unie (en zelfs oprichtingslanden), welk optreden haar prestige in het algemeen ernstig schaadt en haar verklaringen over "bescherming van de mensenrechten¨ tot een holle frase maakt?

Antwoord (13 november 1997)

De vraag van het Geachte Parlementslid valt niet onder de bevoegheid van de Raad.