Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2523/97 van Panayotis LAMBRIAS aan de Commissie. Vervoer van overledenen in passagiersvliegtuigen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2523/97 van Panayotis LAMBRIAS aan de Commissie. Vervoer van overledenen in passagiersvliegtuigen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2523/97 van Panayotis LAMBRIAS aan de Commissie. Vervoer van overledenen in passagiersvliegtuigen

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0055


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2523/97 van Panayotis Lambrias (PPE) aan de Commissie (24 juli 1997)

Betreft: Vervoer van overledenen in passagiersvliegtuigen

Onlangs deed zich het macabere voorval voor van een veelbewogen transport van een open doodskist door de luchtvaartmaatschappij Sabena, hetgeen de nodige aandacht in de pers kreeg en de passagiers van het vliegtuig overlast bezorgde. Kan de Commissie in dit verband mededelen wat voor maatregelen zij heeft genomen of van plan is te nemen ter bescherming van de volksgezondheid tegen het ongepaste vervoer van overledenen in passagiersvliegtuigen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (1 oktober 1997)

Voor het vervoer van overledenen gelden momenteel geen specifieke nationale, internationale of communautaire regels, noch wordt er regelgeving overwogen.

De Internationale Vereniging voor het luchtvervoer (IATA) heeft, als onderdeel van haar vervoersvoorwaarden, bepalingen ten aanzien van doodskisten vastgesteld. Deze worden door vervoerders en transitafhandelaars nageleefd en het lijkt dientengevolge niet noodzakelijk Gemeenschapswetgeving op dit gebied tot stand te brengen