Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2634/97 van Roberto MEZZAROMA aan de Commissie. Interne Markt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2634/97 van Roberto MEZZAROMA aan de Commissie. Interne Markt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2634/97 van Roberto MEZZAROMA aan de Commissie. Interne Markt

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1998 blz. 0131


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2634/97 van Roberto Mezzaroma (UPE) aan de Commissie (22 juli 1997)

Betreft: Interne Markt

Hoever staat de Commissie bij het onderzoek naar het vermeende misbruik van de dominante positie op de markt van tabaksfabrikaten, waarbij de multinational PHILIP MORRIS en de Italiaanse financiële administratie betrokken zijn. Heeft het onderzoek aan het licht gebracht op welke manier de mededingingspositie van de concurrenten van de multinational, die naar schatting 55% van de Italiaanse markt in handen heeft, zou zijn ondermijnd? Genieten alle Europese producenten in Italië volstrekte vrijheid en vrije mededinging bij de verkoop, zonder enige beperking als gevolg van het bestaan van een exclusief verkoopnet?

En tot slot, wanneer denkt de Commissie het onderzoek te kunnen afronden?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (4 september 1997)

De Commissie heeft uit hoofde van Verordening 17/62 houdende toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag ((PB 13 van 21.2.1962. )) een procedure ingeleid om te onderzoeken of bepaalde gedragingen van de Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ("AAMS¨) in de sigarettenbranche in Italië misbruik van een machtspositie overeenkomstig artikel 86 van het EG-Verdrag vormen. De procedure onderzoekt met name de door de AAMS opgeworpen belemmeringen ten aanzien van de toegang van buitenlandse sigaretten.

In het kader van de procedure heeft de Commissie de AAMS een bezwaarschrift doen toekomen. De AAMS maakte schriftelijk haar opmerkingen over dit bezwaarschrift en zette vervolgens mondeling haar standpunt uiteen in een hoorzitting die in juli 1997 plaatsvond. De Commissie is thans doende de tijdens de hoorzitting naarvoren gebrachte argumenten te onderzoeken.

Aangezien de procedure nog niet is beëindigd, kan de Commissie zich momenteel nit uitspreken over de andere door het geachte Parlementslid gestelde vragen.