Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2659/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Slachtafval afkomstig van in het kader van het BSE- uitroeiingsprogramma geslachte runderen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2659/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Slachtafval afkomstig van in het kader van het BSE- uitroeiingsprogramma geslachte runderen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2659/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Slachtafval afkomstig van in het kader van het BSE- uitroeiingsprogramma geslachte runderen

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0084


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2659/97 van Patricia McKenna (V) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Slachtafval afkomstig van in het kader van het BSE-uitroeiingsprogramma geslachte runderen

Het Britse Milieubureau (EA) heeft onlangs enkele risicobeoordelingen uitgevoerd over de manier waarop afval afkomstig van het slachten van runderen die ouder zijn dan dertig maanden definitief wordt verwerkt; dit gebeurt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland in het kader van de maatregelen om BSE "uit te roeien¨. Ook is geëvalueerd welke gevolgen het met zich meebrengt als van runderen afkomstig afval in het milieu wordt gebracht.

In de nieuwsbrief "BSE: measures taken by the UK¨ (een regelmatig verschijnende nieuwsbrief die door de Britse regering voor de Europese Commissie wordt opgesteld) van 4 juli 1997 wordt het volgende gezegd: Uit de resultaten blijkt dat de momenteel beschikbare alternatieven voor definitieve verwerking, wat de hoeveelheden betreft, voor de menselijke gezondheid slechts gevaren met zich meebrengen die vergeleken met andere gevaren van het dagelijks bestaan te verwaarlozen zijn.

Heeft de Commissie de evaluatie van het EA onderzocht, en zo ja, stemt zij ermee in? Is zij voornemens een onafhankelijk onderzoek te doen uitvoeren naar de methoden volgens welke van runderen afkomstig afval in Groot-Brittannië en Noord-Ierland definitief wordt verwerkt?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (13 oktober 1997)

De Commissie heeft het door het Geachte Parlementslid genoemde rapport bestudeerd. Zij zal het nu aan haar wetenschappelijke adviseurs voorleggen met het verzoek er hun mening over te geven.