Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2663/97 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Rationele planningtechnieken in de elektriciteits- en gasdistributiesector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2663/97 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Rationele planningtechnieken in de elektriciteits- en gasdistributiesector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2663/97 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Rationele planningtechnieken in de elektriciteits- en gasdistributiesector

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0124


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2663/97 van Eryl McNally (PSE) aan de Commissie (25 juli 1997)

Betreft: Rationele planningtechnieken in de elektriciteits- en gasdistributiesector

Wat is er terechtgekomen van de richtlijn tot invoering van rationele planningtechnieken?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (18 september 1997)

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie met betrekking tot rationele planningtechnieken is op 14 november 1995 aan de Raad en het Parlement gezonden. Op 24 maart 1997 diende de Commissie, naar aanleiding van het op 13 november 1996 vastgestelde standpunt van het Parlement, een gewijzigd voorstel ((PB C 180 van 14.6.1997. )) in, waarin een vrij groot aantal door het Parlement voorgestelde amendementen is overgenomen.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap is er binnen de Raad niet gedebatteerd over de gewijzigde richtlijn. Het Luxemburgse voorzitterschap heeft het voorstel echter op de ontwerp-agenda van de op 8 december 1997 geplande Energieraad geplaatst.