Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2698/97 van Maartje van PUTTEN aan de Commissie. Demonstranten in Papoea-Nieuw-Guinea

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2698/97 van Maartje van PUTTEN aan de Commissie. Demonstranten in Papoea-Nieuw-Guinea

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2698/97 van Maartje van PUTTEN aan de Commissie. Demonstranten in Papoea-Nieuw-Guinea

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2698/97 van Maartje van Putten (PSE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Demonstranten in Papoea-Nieuw-Guinea

1. a) Is de Commissie ervan op de hoogte dat in Papoea-Nieuw-Guinea gerechtelijke procedures lopen tegen Jonathan O'ata, John Kawowo, Powes Parkop en John Napu, die in maart 1997 een leidende rol hebben gehad in de organisatie van demonstraties tegen het inzetten van huurlingen door de PNG-autoriteiten in Bougainville?

1. b) Zo ja, volgt zij het verloop van de procedures?

2. Is de Commissie het eens met de stellingen van Amnesty International dat ingeval deze mensen veroordeeld en gevangen gezet worden, zij moeten worden beschouwd als politieke gevangenen en dat dit een inbreuk zou zijn op het relatief open politieke klimaat in Papoea-Nieuw-Guinea?

3. Welke mogelijkheden ziet de Commissie om in haar contacten met de PNG-autoriteiten aan te dringen op een procesgang die de mensenrechten en politieke vrijheden respecteert?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (7 oktober 1997)

De Commissie heeft de zaak van de beschuldigingen tegen Jonathan O'ata, John Kawowo, Powes Parkop en John Napu nauwlettend gevolgd.

Na de verkiezingen in juni is op 29 juli 1997 een nieuwe regering gevormd, waarbij het onmiddellijk duidelijk werd dat deze nieuwe regering een nationale verzoening nastreefde in aangelegenheden die te maken hadden met de huurlingencrisis van Sandline.

De bovengenoemde vier mannen zijn evenwel op 29 augustus 1997 voorgekomen, na beschuldigingen van verboden samenkomst. De openbare aanklager bleek hun zaak niet gereed te hebben en verzocht de rechter om uitstel, zonder een nieuwe datum voor te stellen. Dit werd door de verdediging niet aanvaard, en uiteindelijk werden de beschuldigingen ingetrokken. De kwestie kan derhalve als afgesloten worden beschouwd.