Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2807/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Goederenvervoer per spoor

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2807/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Goederenvervoer per spoor

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2807/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Goederenvervoer per spoor

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0144


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2807/97 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Goederenvervoer per spoor

Kan de Commissie, aan de hand van de meest recente vergelijkbare jaarstatistieken, per lidstaat een overzicht geven van de omvang van het goederenvervoer per spoor?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (9 oktober 1997)

De Commissie zendt het geachte Parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde gegevens toe.