Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2818/97 van Helena TORRES MARQUES aan de Commissie. Project op het gebied van mariene wetenschappen en technologieën

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2818/97 van Helena TORRES MARQUES aan de Commissie. Project op het gebied van mariene wetenschappen en technologieën

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2818/97 van Helena TORRES MARQUES aan de Commissie. Project op het gebied van mariene wetenschappen en technologieën

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0070


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2818/97 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Project op het gebied van mariene wetenschappen en technologieën

Op 7 juli 1997 heeft Agence Europe bekend gemaakt dat de Europese Commissie heeft ingestemd met de financiering van 56 projecten die vallen onder het onderzoeksprogramma op het gebied van mariene wetenschappen en technologieën.

Kan de Commissie mij mededelen of daarvan ook Portugese projecten deel uitmaken en zo ja welke?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (29 september 1997)

Op 26 maart 1997 heeft de Commissie besloten 55 projecten voor gezamenlijke rekening, één gecoördineerde actie en twee demonstratieprojecten in het kader van het programma op het gebied van mariene wetenschappen en technologieën (1994-1998) ((PB C 262 van 20.9.1994. )) te financieren.

Aan elf van deze projecten nemen Portugese instellingen deel. Zij staan op een lijst die rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement is gestuurd.