Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2989/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Unilaterale maatregelen van Turkse zijde ten aanzien van de Zeeëngten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2989/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Unilaterale maatregelen van Turkse zijde ten aanzien van de Zeeëngten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2989/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Unilaterale maatregelen van Turkse zijde ten aanzien van de Zeeëngten

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0124


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2989/97 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (1 oktober 1997)

Betreft: Unilaterale maatregelen van Turkse zijde ten aanzien van de Zeeëngten

Officiële verklaringen van Turkse zijde wijzen erop dat Turkije unilaterale maatregelen overweegt met betrekking tot de controle op de scheepvaart in de zeeëngten van de Bosporus en de Dardanellen. Dit heeft zelfs geleid tot reacties van de kant van Turkse zeevaartondernemingen, die zich uitspreken voor een internationale oplossing voor dit vraagstuk.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft al haar ongenoegen geuit over deze stappen van de Turkse regering, die onafwendbaar tot een verscherping van de crisis in de regio zullen leiden.

Een andere aanwijzing voor de destabiliseringspolitiek van de Turkse autoriteiten wordt gevormd door het feit dat deze begonnen zijn met controles op schepen die door de Bosporus varen in verband met de installatie van het Russische defensieve raketsysteem S-300, dat door de Cypriotische regering besteld is teneinde het land te beschermen tegen de onverzadigbareTurkse expansiedrang.

Wat vindt de Commissie van deze unilaterale acties van Turkse zijde, die gericht zijn op verandering van de status quo in de Zeeëngten? Hoe denkt zij te reageren indien Turkije daadwerkelijk tot dergelijke illegale maatregelen overgaat?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (24 oktober 1997)

Volgens de door de Commissie verzamelde gegevens overwegen de Turkse autoriteiten geen maatregelen die gericht zijn op de verandering van de scheepvaartcontrole in de zeeëngten van de Bosporus en de Dardanellen.