Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3037/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Lengtediscriminatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3037/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Lengtediscriminatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3037/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Lengtediscriminatie

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0132


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3037/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (1 oktober 1997)

Betreft: Lengtediscriminatie

Het is absurd dat in het Europa van het jaar 2000 waarin de Europese Gemeenschap zich al 50 jaar inzet voor de bestrijding van discriminatie naar sekse, ras, etnische en maatschappelijke herkomst, invaliditeit, seksuele geaardheid, geloof enz., zich nog steeds gevallen van lengtediscriminatie voordoen.

Zo heeft in Italië een pas afgestudeerde medicus om toelating verzocht tot de Scuola degli Allievi Ufficiali di Complemento (AUC) om daar zijn militaire dienst te verrichten.

Hij is echter maar 1,63 cm lang, en als willekeurige limiet wordt een lengte van 1,65 aangehouden. Terwijl de toekomstige dienstplichtige over de beste papieren beschikt, is hij als eenvoudig soldaat opgenomen in het parachutistencorps.

Het verzoek aan de Commissie luidt of zij er niet bij de lidstaten op kan aandringen dat zij niet langer de rechtsgelijkheid van de burgers met voeten treden. (De medicus over wie ik het hier heb, is dr. Andrea POMESANO uit Bergamo.)

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (10 november 1997)

De door de geachte afgevaardigde gestelde vraag valt niet onder de bevoegdheid van de Commissie.

Bij het huidige gemeenschapsrecht vallen kwesties op het gebied van de militaire dienst immers uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten.