Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3058/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gemeenschappelijke marktordening voor hop

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3058/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gemeenschappelijke marktordening voor hop

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3058/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gemeenschappelijke marktordening voor hop

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0142


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3058/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (2 oktober 1997)

Betreft: Gemeenschappelijke marktordening voor hop

Referentie: "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1696/71 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de hopsector¨ (COM(97)0098 def. - 97/0066 CNS) ((PB C 127 van 24.4.1997, blz. 11. )).

Zullen bij de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de verordening houdende een gemeenschappelijke marktordening in de sector hop de huidige basisprincipes van de gemeenschappelijke marktordening worden gerespecteerd, die stabiliteit van de opbrengsten en van de markt tot doel hebben?

Er wordt gevraagd om een tijdelijke buitengebruikstelling van met hop beplante arealen. Deze maatregel zou in belangrijke mate kunnen bijdragen tot een flexibeler aanpassing aan de veranderende marktomstandigheden en zou de Europese producenten kunnen helpen bij het behoud van hun marktaandeel.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (20 oktober 1997)

Als sommige met hop beplante arealen tijdelijk niet meer zouden worden gebruikt zou dat leiden tot verlies van marktaandelen, die voorgoed in handen zouden komen van de Verenigde Staten, waar de productie blijft toenemen.

Aangezien het om een vrije markt gaat die volledig door het spel van vraag en aanbod wordt beheerst, is het nooit de bedoeling van de huidige gemeenschappelijke marktordening geweest om aan deze sector strenge beperkingen op te leggen; het is immers zaak zo snel mogelijk de signalen van de markt op te vangen. Daarom is omschakeling op andere rassen het beste instrument dat momenteel voorhanden is om aan de behoeften van de markt te voldoen.