Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3078/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Extraterritoriale wetten van de VS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3078/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Extraterritoriale wetten van de VS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3078/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Extraterritoriale wetten van de VS

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0163


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3078/97 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (2 oktober 1997)

Betreft: Extraterritoriale wetten van de VS

Hoe staat het met de gesprekken tussen de EU en de VS om tot een akkoord te komen over het buitenwerking stellen of niet toepassen van de Amerikaanse extraterritoriale wetten?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (21 oktober 1997)

Als voorbeeld van de inspanningen van de Gemeenschap om de Verenigde Staten ertoe te brengen geen beroep meer te doen op wetgeving met extraterritoriale gevolgen kan de overeenkomst worden genoemd die op 11 april 1997 werd bereikt tussen de Gemeenschap en de Verenigde Staten inzake het geschil tussen beide partijen over de door de Verenigde Staten goedgekeurde wetten Helms-Burton en D'Amato. Deze wetgeving heeft extraterritoriale gevolgen omdat beoogd wordt het gedrag te beïnvloeden van bedrijven in de Gemeenschap vanwege hun betrokkenheid met Cuba, Libië of Iran.

In het kader van deze overeenkomst stemde de Gemeenschap erin toe de panelprocedure van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die zij met het oog op de Wet Helms-Burton tegen de Verenigde Staten had ingeleid te schorsen. De Verenigde Staten gaan ervan uit dat de toestemming om af te wijken van Titel III wordt voortgezet en hebben zich ertoe verbonden samen met het Congress te werken aan de mogelijkheid om een afwijking van Titel IV van de wet-Helms-Burton toe te staan. Verder hebben de Verenigde Staten wat de wet D'Amato betreft, erin toegestemd zich samen met de Gemeenschap in te zetten om te bewerkstelligen dat voldaan wordt aan de voorwaarden die nodig zijn om de Gemeenschap toestemming te verlenen voor een afwijking.

Tegelijkertijd roept de overeenkomst de Gemeenschap en de Verenigde Staten op een regelgeving uit te werken die de toekomstige verwerving belet van investeringen uit landen die dergelijke investeringen hebben onteigend of genationaliseerd, hetgeen in strijd is met de internationale wetgeving, en verdere transacties in dergelijke investeringen te belemmeren. Voorts roept de overeenkomst de Gemeenschap en de Verenigde Staten op samen te werken en de kwestie van tegenstrijdige jurisdictie en de secundaire boycot van investeringen met extraterritoriale gevolgen op te lossen door gezamenlijk principes uit te werken.