Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3262/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Verbetering van transnationale kennis over branden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3262/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Verbetering van transnationale kennis over branden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3262/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Verbetering van transnationale kennis over branden

Publicatieblad Nr. C 134 van 30/04/1998 blz. 0128


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3262/97 van Peter Skinner (PSE) aan de Commissie (20 oktober 1997)

Betreft: Verbetering van transnationale kennis over branden

Branden richten in de hele Europese Gemeenschap enorme schade aan en trekken zich niets van grenzen aan. Het actieprogramma op het gebied van civiele bescherming dat DG XI heeft voorgesteld, biedt een praktisch instrument om deskundigen te helpen bij het ontwikkelen van betere strategieën.

Dit actieprogramma beschikt in 1997 echter niet langer over een begroting. Is de Commissie het ermee eens dat nieuwe voorstellen voor de voortzetting van begrotingskredieten voor dit programma moeten worden ingediend en dat alles in het werk moet worden gesteld om deze voorstellen erdoor te krijgen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (20 november 1997)

Het voorstel voor een beschikking van de Raad tot invoering van een communautair actieprogramma voor civiele bescherming ((PB C 202 van 12.7.1996 )) is nog steeds in bespreking bij de Raad. Wanneer dit programma zeer binnenkort wordt goedgekeurd, is het aan de budgettaire autoriteit om kredieten toe te kennen voor deze communautaire activiteit.