Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3271/97 van Marjo MATIKAINEN- KALLSTRÖM aan de Commissie. Gevolgen van de beëindiging van belastingvrije verkoop

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3271/97 van Marjo MATIKAINEN- KALLSTRÖM aan de Commissie. Gevolgen van de beëindiging van belastingvrije verkoop

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3271/97 van Marjo MATIKAINEN- KALLSTRÖM aan de Commissie. Gevolgen van de beëindiging van belastingvrije verkoop

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0168


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3271/97 van Marjo Matikainen-Kallström (PPE) aan de Commissie (20 oktober 1997)

Betreft: Gevolgen van de beëindiging van belastingvrije verkoop

Waarom is de Commissie tegen het uitvoeren van een onpartijdig onderzoek naar de gevolgen die het beëindigen van de belastingvrije verkoop heeft voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid?

De Commissie ziet geen reden om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Is haar beslissing om de belastingvrije verkoop te beëindigen slechts gebaseerd op natte-vingerwerk?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (17 november 1997)

De Commissie moge het geachte Parlementslid verwijzen naar haar antwoorden op de schriftelijke vraag E-2777/97 van de heer Ilaskivi ((Zie blz. 65. )) en de mondelinge vragen H-552/97 van de heer Andersson en H-0409/97 van mevrouw Banotti tijdens het Vragenuur op de parlementaire zitting van juni 1997 en juli 1997 ((Handelingen van het Parlement (juni en juli 1997) )).