Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3488/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Essex Returners Unit - mislukken van inschrijving bij DG V

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3488/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Essex Returners Unit - mislukken van inschrijving bij DG V

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3488/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Essex Returners Unit - mislukken van inschrijving bij DG V

Publicatieblad Nr. C 174 van 08/06/1998 blz. 0065


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3488/97 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (3 november 1997)

Betreft: Essex Returners Unit - mislukken van inschrijving bij DG V

Kan de Commissie bevestigen dat de Essex Returners Unit een officiële klacht bij haar heeft ingediend betreffende de vermeende onjuiste behandeling door de Commissie van haar projectinschrijving 97/D4/UK/171-2, waarbij sprake zou zijn geweest van de toewijzing van een verkeerd projectreferentienummer en een aantal andere fouten?

Kan de Commissie bevestigen dat zij in een volledig en gedetailleerd rapport zal toelichten waarom de inschrijving is mislukt en mededelen wanneer dit rapport zal worden uitgebracht?

Kan de Commissie, gezien de duidelijk verzachtende omstandigheden waarvan sprake is, aangeven welke alternatieve begrotingslijnen wellicht beschikbaar zijn teneinde bij te dragen in de kosten van het project?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (15 december 1997)

De Commissie heeft inderdaad een klacht ontvangen van de "Essex Returners Unit¨ over de afwijzing van een subsidieaanvraag in het kader van het Europees Jaar tegen racisme. Op 31 juli 1997 is een gedetailleerde uitleg van de redenen van die beslissing van de Commissie aan de "Essex Returners Unit¨ toegezonden.

De suggestie dat deze aanvraag niet correct behandeld zou zijn, wijst de Commissie van de hand. De aanvraag voldeed niet aan een aantal formele en kwalitatieve criteria, die duidelijk waren aangegeven in alle documentatie met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van het Europees Jaar. De aanvrager is aan de verzendlijst van de Commissie toegevoegd en zal op de hoogte worden gehouden van eventuele andere mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor acties ter bestrijding van racisme.