Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3812/97 van Hilde HAWLICEK aan de Commissie. Aandeel van de cultuur in de EU-begroting

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3812/97 van Hilde HAWLICEK aan de Commissie. Aandeel van de cultuur in de EU-begroting

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3812/97 van Hilde HAWLICEK aan de Commissie. Aandeel van de cultuur in de EU-begroting

Publicatieblad Nr. C 196 van 22/06/1998 blz. 0018


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3812/97 van Hilde Hawlicek (PSE) aan de Commissie (28 november 1997)

Betreft: Aandeel van de cultuur in de EU-begroting

In diverse culturele publicaties wordt steeds weer het aandeel van de cultuur in de EU-begroting met uiteenlopende percentages aangegeven. Deze cijfers worden dikwijls van de ene publicatie in de andere overgenomen.

1. Hoe hoog is het werkelijke aandeel van de cultuur in de EU-begroting in 1997?

2. Hoe is dit aandeel, vanaf het ogenblik waarop de Commissie zich met culturele activiteiten bezighoudt, in de loop der jaren veranderd?

3. Welke sectoren of begrotingsposten telt de Commissie bij de berekening van het aandeel van de cultuur mee?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (5 februari 1998)

Ik kan het geachte Parlementslid in antwoord op haar vraag mededelen dat het aandeel van de cultuur in 1997 27.925.000 ecu bedroeg, ofwel 0,03% van de Gemeenschapsbegroting (89.137.000.000 ecu).

De ontwikkeling van het aandeel van de cultuur in de Gemeenschapsbegroting is als volgt:

>TABLE>

Het kaderprogramma cultuur 2000-2006, dat in mei 1998 bij het Parlement en bij de Raad moet worden ingediend, geeft hoop op een verdere stijging van de voor cultuur bestemde bedragen.

Bij de berekening van het aandeel van de cultuur neemt de Commissie het voor cultuur bestemde deel van hoofdstuk B3-20 in aanmerking, d.w.z. de begrotingsposten:

B3-2000: Raphaël-programma B3-2001: Caleidoscoop-programma B3-2002: Ariane-programma B3-2003: overige culturele acties