Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4023/97 van Panayotis LAMBRIAS aan de Commissie. Verzorging van psychiatrische patiënten in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4023/97 van Panayotis LAMBRIAS aan de Commissie. Verzorging van psychiatrische patiënten in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4023/97 van Panayotis LAMBRIAS aan de Commissie. Verzorging van psychiatrische patiënten in Griekenland

Publicatieblad Nr. C 187 van 16/06/1998 blz. 0110


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4023/97 van Panayotis Lambrias (PPE) aan de Commissie (14 januari 1998)

Betreft: Verzorging van psychiatrische patiënten in Griekenland

Terwijl een hoog niveau van volksgezondheid een der doelstellingen van de Europese Unie vormt, die met het Verdrag van Amsterdam bekrachtigd is, treden er in Griekenland mankementen bij de verpleging van psychiatrische patiënten op. Een van de zwakke punten is dat particuliere verpleging van de patiënten wordt tegengewerkt. Terwijl namelijk het bedrag voor verpleging in inrichtingen van de overheid op 14.000 drachmen per dag is vastgesteld, mogen de verpleegkosten in particuliere klinieken niet meer dan 7.000 drachmen per dag bedragen. Hoewel 50 % van de psychiatrische patiënten in particuliere klinieken wordt verpleegd, dreigen deze aldus hun werkzaamheden te moeten staken; sommige ervan hebben inderdaad al moeten sluiten.

Kan de Commissie meedelen welke maatregelen zij kan en bereid is te nemen voor de sanering van de sector van de psychiatrische gezondheidszorg in Griekenland?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (25 februari 1998)

Gezondheidszorg, inclusief mentale gezondheidszorg, blijft onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. Dit zal niet veranderen na de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

De geachte afgevaardigde dient daarom zijn vraag aan de Griekse autoriteiten te stellen.