Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4042/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan dee Raad. Europese cultuursteden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4042/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan dee Raad. Europese cultuursteden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4042/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan dee Raad. Europese cultuursteden

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0044


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4042/97 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Raad (15 januari 1998)

Betreft: Europese cultuursteden

Is de Raad van ministers van Cultuur van de Europese Unie van plan om binnenkort een besluit te nemen over de stad of steden die in het jaar 2001 Europese culturele hoofdstad kunnen worden?

Zo ja, hoeveel steden dingen mee?

Aan de hand van welke criteria wordt de stad (respectievelijk steden) uitgekozen die in het jaar 2001 Europese culturele hoofdstad kan worden?

Antwoord (27 april 1998)

1. De aanwijzing van de Cultuurstad van Europa voor het jaar 2001 is een intergouvernementele beslissing, aangezien de besluiten betreffende de manifestatie en de ervoor geldende regels genomen zijn door de ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen.

2. Het besluit betreffende het jaar 2001 zal derhalve niet door de Raad worden genomen, maar opnieuw door de bevoegde ministers, in het kader van de Raad bijeen.

3. Het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad om deze manifestatie te communautariseren, dat thans bij de Raad voorligt, zal namelijk niet vóór het jaar 2002 van kracht worden.

4. Het is thans nog te vroeg om te kunnen voorzien wanneer de ministers, in het kader van de Raad bijeen, een besluit zullen nemen voor het jaar 2001 en of bij dit besluit - dat bij consensus dient te worden genomen - slechts één stad zal worden aangewezen.

Het Britse voorzitterschap hoopt dat hierover zo spoedig mogelijk een besluit genomen zal worden.