Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 862/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Kankerbestrijding (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 862/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Kankerbestrijding (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0862/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (12 maart 1997)

Betreft: Kankerbestrijding

In verband met begrotingslijn B3-4301: Kankerbestrijding, luidt de vraag aan de Commissie of er subsidies zijn verleend aan Italië en zo ja, per vereniging en per activiteit bekend te maken aan welke organisaties.

Gecombineerd Aanvullend Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0858/97, E-0859/97, E-0860/97, E-0861/97, E-0862/97, E-0863/97, E-0864/97, E-0865/97, E-0866/97, E-0867/97, E-0868/97, E-0869/97, E-0870/97 en E-0871/97 (22 september 1997)

Als aanvulling op haar antwoord van 25 april 1997 ((PB C 319 van 18.10.1997, blz. 81 )) kan de Commissie thans de volgende inlichtingen geven.

De Commissie zendt het geachte Parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde gegevens toe.