Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1302/97 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Kredietaanvraag van de gemeente Pinhel in het kader van het Cohesiefonds

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1302/97 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Kredietaanvraag van de gemeente Pinhel in het kader van het Cohesiefonds

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1302/97 van José Apolinário (PSE) aan de Commissie (11 april 1997)

Betreft: Kredietaanvraag van de gemeente Pinhel in het kader van het Cohesiefonds

Kan de Commissie mededelen hoe lang het zal duren voordat de kredietaanvraag van de gemeente Pinhel voor een watervoorzieningsproject in het kader van het Cohesiefonds wordt goedgekeurd, vooral met het oog op het belang dat dit project voor deze minder begunstigde regio vertegenwoordigt?

Antwoord van Mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (30 april 1997)

De Commissie heeft geen enkele aanvraag om medefinanciering door het Cohesiefonds van een project voor de watervoorziening van de gemeente Pinhel ontvangen.