Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1347/97 van Susan WADDINGTON aan de Commissie. Vrouwelijke ambtenaren bij de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1347/97 van Susan WADDINGTON aan de Commissie. Vrouwelijke ambtenaren bij de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1347/97 van Susan Waddington (PSE) aan de Commissie (21 april 1997)

(Betreft: Vrouwelijke ambtenaren bij de Commissie

Kan de Commissie, in de wetenschap dat 27,3% van de leden van het Europees Parlement en 25% van de leden van het College van Commissarissen vrouwen zijn, mededelen hoeveel procent van de A-ambtenarenposten op haar personeelsformatie door vrouwen worden bezet?

Gecombineerd antwoord op de schritftelijke vragen E-1347/97, E-1349/97, E-1350/97 en E-1351/97 van de heer Liikanen namens de Commissie (29 mei 1997)

De verdeling van het personeelsbestand naar geslacht en per categorie zag er in maart 1997 als volgt uit:

>TABLE>

Deze cijfers hebben alleen betrekking op de ambtenaren in vaste dienst die worden bezoldigd uit de huishoudelijke begroting; de ambtenaren die onder de begroting voor onderzoek vallen en de tijdelijke en hulpfunctionarissen zijn niet in de tabel opgegeven.

Er dient op gewezen te worden dat de Commissie jaarlijkse doelstellingen heeft vastgesteld voor de aanwerving van vrouwen teneinde het aantal vrouwen in alle rangen van categorie A, met inbegrip van de leidinggevende posten, te verhogen.