Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1475/97 van Luigi CALIGARIS aan de Commissie. Buitengewone steun aan de door brand getroffen gebieden van de regio Friuli-Venezia-Giulia

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1475/97 van Luigi CALIGARIS aan de Commissie. Buitengewone steun aan de door brand getroffen gebieden van de regio Friuli-Venezia-Giulia

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1475/97 van Luigi Caligaris (ELDR) aan de Commissie (23 april 1997)

Betreft: Buitengewone steun aan de door brand getroffen gebieden van de regio Friuli-Venezia-Giulia

Meer dan twee weken lang heeft er in april een brand van enorme afmetingen gewoed in het gebied Valcellina in de regio Friuli-Venezia-Giulia. Het vuur heeft grote schade toegebracht aan het milieu en heeft twee duizend hectare bos vernietigd.

Acht de Commissie het niet nodig, gezien de ernst van de ramp wegens welke de Italiaanse regering is verzocht de staat van natuurramp uit te roepen, buitengewone financiële steun te verlenen aan de in Friuli getroffen gemeenten, die overigens ook al het slachtoffer waren van de overstromingen in juni 1996?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (29 mei 1997)

De Commissie betuigt haar medeleven met de slachtoffers van de brand die in april 1996 grote schade heeft aangericht in het gebied Valcellina in de regio Friuli-Venezia-Giulia. Zij is zich bewust van de omvang van zowel de schade die is toegebracht aan het milieu als de psychologische schade die de bevolking van dit gebied heeft geleden.

De Commissie wijst het geachte Parlementslid erop dat op post B4-3400 (communautaire noodhulp aan de slachtoffers van rampen) in de begroting 1997 geen kredieten zijn opgenomen waarmee onmiddellijk actie kan worden ondernomen.