Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1544/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Fosforzuurester-vergiftigingen door gebruik van "Tiguvon" (Fenthion) van de firma Bayer Leverkusen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1544/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Fosforzuurester-vergiftigingen door gebruik van "Tiguvon" (Fenthion) van de firma Bayer Leverkusen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1544/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (5 mei 1997)

Betreft: Fosforzuurester-vergiftigingen door gebruik van "Tiguvon¨ (Fenthion) van de firma Bayer Leverkusen

Het door de firma Bayer Leverkusen geproduceerde antivlooienmiddel Tiguvon (Fenthion) wordt in verschillende doseringsvormen in de handel gebracht. Tiguvon 10 wordt voor katten met een gewicht vanaf 2 kg gebruikt. Voor honden met een gewicht tussen de 3 en 10 kg wordt het gebruik van het antivlooienmiddel Tiguvon 20 aanbevolen, terwijl honden met een gewicht vanaf 10 kg met Tiguvon 20 G moeten worden behandeld. Personen die hun huisdier herhaaldelijk met het antivlooienmiddel Tiguvon (Fenthion) behandelden, hebben ernstige fosforzuur-vergiftigingen opgelopen. Nu de Commissie mijn vraag E-1470/96 ((PB C 345 van 15.11.1996, blz. 76. )) over hetzelfde onderwerp niet kon beantwoorden, verzoek ik de Commissie dringend om antwoord op de volgende vragen:

Door welke instantie wordt de werkingswijze van op recept te verstrekken en vrij verkrijgbare middelen - antiparasitika - gecontroleerd, met name op de punten "zonder gevaar voor mens en dier¨ en "milieuvriendelijkheid¨? Is het de Commissie bekend dat fabrikanten die hun voor 1978 geregistreerde producten willen blijven verkopen ertoe verplicht waren voor het einde van 1996 alle testresultaten alsnog voor te leggen? Is dit reeds gebeurd? Bestaat hiervoor een wettelijke regeling op EU-niveau? Werden de na 1978 tot de markt toegelaten producten voldoende getest?

Gecombineerd Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1534/97, E-1540/97 en E-1544/97 (12 juni 1997)

De door het geachte Parlementslid vermelde feiten zijn de Commissie onbekend. Zij voert thans een onderzoek uit bij de betrokken lidstaten en het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, en het geachte Parlementslid zal over de resultaten van dit onderzoek worden ingelicht.