Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1591/97 van Konstantinos HATZIDAKIS aan de Commissie. Selectie van kandidaten voor het LEONARDO DA VINCI- programma in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1591/97 van Konstantinos HATZIDAKIS aan de Commissie. Selectie van kandidaten voor het LEONARDO DA VINCI- programma in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1591/97 van Konstantinos Hatzidakis (PPE) aan de Commissie (6 mei 1997)

Betreft: Selectie van kandidaten voor het LEONARDO DA VINCI-programma in Griekenland

De bevoegde Griekse dienst voor het beheer van het LEONARDO DA VINCI-programma (het Grieks Instituut voor Arbeid) heeft de kandidaten bekend gemaakt die in aanmerking komen voor de evaluatie van de voorstellen voor het jaar 1997. Volgens bepaalde bronnen zou de voorzitter van de raad van bestuur van het hoger genoemde instituut een aantal kandidaten op de lijst hebben geplaatst zonder de procedures voor een rechtvaardige en objectieve selectie na te leven. Tegelijk werden andere ervaren kandidaten uitgesloten die vorig jaar met veel succes aan de selectieprocedure hadden deelgenomen. Deze handelwijze doet uiteraard vragen rijzen over de noodzakelijke doorzichtigheid bij het beheer van het programma en de uiteindelijke efficiëntie ervan.

Kan de Commissie in het licht van wat voorafgaat zeggen welke maatregelen zij denkt te nemen om de nodige objectiviteit bij de evaluatie van de voorstellen, en dus ook de goede werking van het programma voor 1997 te garanderen?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (11 juni 1997)

Zoals vastgesteld in het Leonardo-besluit worden de deskundigen die de rechtstreeks bij de Commissie ingediende voorstellen in het kader van het Leonardo-programma moeten evalueren, op basis van de aanwijzingen van de nationale autoriteiten door de Commissie benoemd. Voor de selectie van deze deskundigen worden strikte criteria vastgesteld om een objectieve en kwalitatief hoogstaande evaluatie te garanderen. Met het oog op het garanderen van de grootst mogelijke objectiviteit, bestaat de evaluatieprocedure uit verscheidene fasen. De rechtstreeks bij de nationale autoriteiten ingediende voorstellen worden ook door de Commissie geëvalueerd, en de rechtstreeks bij de Commissie ingediende voorstellen worden ter aanvulling van de door de externe deskundigen uitgevoerde evaluatie door de nationale autoriteiten geanalyseerd.