Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1828/97 van Alfonso NOVO BELENGUER aan de Commissie. Invoer van rijst - Cumulatief invorderingssysteem

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1828/97 van Alfonso NOVO BELENGUER aan de Commissie. Invoer van rijst - Cumulatief invorderingssysteem

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1828/97 van Alfonso Novo Belenguer (ARE) aan de Commissie (28 mei 1997)

Betreft: Invoer van rijst - Cumulatief invorderingssysteem

De Europese Unie heeft bij besluit 95/591/EG ((PB L 334 van 30.12.1995, blz. 25. )) van de Raad een overeenkomst gesloten in de vorm van een briefwisseling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende granen en rijst. Krachtens deze overeenkomst wordt bij wijze van proef gedurende één jaar een cumulatief invorderingssysteem (CIS) voor gedopte rijst ingesteld.

Onlangs is verordening (EG) 703/97 ((PB L 104 van 22.4.1997, blz. 12. )) van de Commissie gepubliceerd krachtens welke het genoemde cumulatieve invorderingssysteem wordt ingevoerd.

Voor toepassing van dit CIS moet iedere invoer, iedere partij, factuur voor factuur worden bekeken. Als prijs geldt het bedrag van iedere factuur. Systematische fraude met facturen moet worden voorkomen.

Hoe kan de Commissie, gelet op het bovenstaande, het plegen van fraude door middel van facturen bewijzen?

Welke maatregelen overweegt de Commissie te nemen om het gebruik en misbruik van mogelijke frauduleuze handelingen te voorkomen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (27 juni 1997)

Het bij Verordening (EG) nr. 703/97 ingestelde cumulatief invorderingssysteem (CI) voor gedopte rijst is zo opgezet dat na afloop van de proefperiode het functioneren van de op referentie-invoerprijzen gebaseerde invoerregeling kan worden beoordeeld.

Om dit doel te bereiken en te zorgen voor een betrouwbare en doeltreffende toepassing van het CI en dit systeem fraudebestendig te maken, is een aantal specifieke organisatorische, procedurele en controlevoorzieningen opgenomen in het CI en beschikken de nationale autoriteiten in het kader van het CI over voldoende discretionaire bevoegdheden.