Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2037/97 van Frédéric STRIBY aan de Commissie. Interreg II - Programma Boven-Rijn Centrum-Zuid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2037/97 van Frédéric STRIBY aan de Commissie. Interreg II - Programma Boven-Rijn Centrum-Zuid

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2037/97 van Frédéric Striby (I-EDN) aan de Commissie (16 juni 1997)

Betreft: Interreg II - Programma Boven-Rijn Centrum-Zuid

De Commissie heeft in juli 1996 het programma Boven-Rijn Zuid goedgekeurd, dat zes beleidsterreinen bestrijkt. Voor elk van deze terreinen is een eerste steunbedrag uitgetrokken, dat is vastgesteld in het kader van Interreg II.

Bepaalde beleidsterreinen blijken meer projecten met zich mee te brengen dan andere, hetgeen overschrijding of onderbesteding van de kredieten ten gevolg heeft, al naar gelang het beleidsterrein in kwestie.

Kan de Commissie instemmen met een wijziging van het programma, nl. het uitvoeren van kredietoverschrijvingen van het ene naar het andere programma-onderdeel al naar gelang de bestaande behoeften?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (4 juli 1997)

Volgens de regels voor de acties in het kader van de structuurfondsen kunnen deze acties worden gewijzigd, op voorwaarde dat vóór de uitvoering de wijzigingen naar behoren worden gemotiveerd en door het betrokken toezichtcomité worden goedgekeurd.

Tijdens zijn vergadering van 2 juni 1997 heeft het toezichtcomité voor het Interreg II-programma Boven-Rijn Centrum-Zuid besloten de Commissie een wijzigingsvoorstel te doen waarbij communautaire middelen van het ene naar het andere programma-onderdeel worden overgeheveld. De Commissie onderzoekt dit voorstel momenteel en zal hierover te zijner tijd een besluit nemen.