Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2132/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Voorwaarden voor toelating: toetsing van de informatie van de producent

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2132/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Voorwaarden voor toelating: toetsing van de informatie van de producent

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2132/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (24 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Voorwaarden voor toelating: toetsing van de informatie van de producent

1. Welke informatie moet dienen als uitgangspunt voor de beoordeling?

2. Is bepaald dat de door de producent ingediende gegevens een onafhankelijke toetsing ondergaan?

Gecombineerd antwoord op schriftelijke vragen E-2132/97 en E-2134/97 (20 oktober 1997)

De gegevens die vereist zijn voor de beoordeling en de bepalingen voor de uitvoering daarvan, zijn vermeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 258/97, c.q. in artikel 7, lid 1, en in artikel 9 van die verordening.

In het kader van de in artikel 6 omschreven verplichtingen zijn de proceudres voor de door de bevoegde instanties verrichte beoordeling een zaak van de lidstaten.