Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2133/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Voorwaarden voor toelating: toetsing van de informatie van de producent

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2133/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Voorwaarden voor toelating: toetsing van de informatie van de producent

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2133/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (23 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Voorwaarden voor toelating: toetsing van de informatie van de producent

1. Welke informatie moet dienen als uitgangspunt voor de beoordeling?

2. Is bepaald dat de door de producent ingediende gegevens een onafhankelijke toetsing ondergaan?

Gecombineerd Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2113/97, E-2115/97, E-2117/97, E-2119/97, E-2121/97,E-2123/97, E-2127/97, E-2129/97, E-2131/97, E-2133/97, E-2135/97, E-2137/97, E-2139/97, E-2141/97, E-2143/97, E-2145/97, E-2147/97, E-2149/97, E-2151/97, E-2153/97, E-2155/97, E-2157/97, E-2159/97, E-2161/97, E-2163/97, E-2165/97, E-2167/97, E-2169/97, E-2171/97, E-2173/97, E-2175/97, E-2177/97, E-2179/97, E-2181/97, E-2183/97, E-2185/97, E-2187/97, E-2189/97, E-2191/97, E-2193/97, E-2195/97, E-2197/97, E-2199/97, E-2201/97, E-2203/97 en E-2205/97 (17 september 1997)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.