Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2156/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Etikettering

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2156/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Etikettering

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2156/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (24 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Etikettering

Ligt het in de bedoeling de nationale instanties, consumentenverenigingen, milieugroepen en dergelijke te betrekken bij het uitwerken en bespreken van voorstellen omtrent etikettering, voordat de vorm van het etiket definitief zal worden vastgesteld?

Gecombineerd antwoord op schriftelijke vragen E-2154/97 en E-2156/97 (20 oktober 1997)

In artikel 8, lid 3, van de door het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig de procedure van artikel 189 B aangenomen Verordening (EG) nr. 258/97 is bepaald hoe de etiketteringsvoorschrifen worden vastgesteld, terwijl artikel 7, lid 2, voorziet in de aanvulling daarvan.